• Pon. ruj 20th, 2021

Volim Ostrog

Verska stranica za sve Pravoslavce

VISOKI DEČANI: Najveći srpski manastir koji je utočište svim Srbima na…

ruj 29, 2020

Manastir Visoki Dečani nalazi se 17 km južno od Peći, na obroncima Prokletija, u dolini rečice Dečanska Bistrica. Manastir je na liste Svetske kulturne baštine. Ovaj manastir je posvećen Hristu Pantokratoru, a sagrađen je između 1327. i 1337. godine. Ovo je naš najveći manastir. Manastir je gradio fra Vita Kotoranin. U konstrukciji i dekoraciji kombinovani su vizantijski, romantički i gotički elementi. Odlikuje se bogatom kamenom plastikom koja se nalazi na portalima, prozorima i drugim mestima. Na zapadnom portalu u timpanu, u dubokm reljefu je prikazan Strašni sud. Na zapadnoj fasadi reljef prikazuje Svetog Đorđa kako oslobađa carevu kći od aždaje. Na reljefima se prikazuju životinje iz fantastičnog sveta i na njima raskošno dekorisana lozica. Skulptura visokog kvaliteta je rađena u romantičarskom stilu, a najpoznatija je ona u obliku lava na ulazu iz natkresa. U Dečanima je sačuvan ikonostas sa ikonama iz sredine 14. veka, među kojima se izdvajaju ikone Bogorodice i Svetog Jovana.

ikonostas dečani
ikonostas manastira

Freske u crkvi, koje su završene u Dušanovo vreme, dobro su očuvane i predstavljeju najveći ansambl fresaka u srednjevekovnoj Srbiji. Među freskama posebnu pažnju privlači kompozicija Priče o premudrosti. Njena inspiracija leži u jednoj paraboli iz Priča Solomonovih: Premudrost sazida sebi kuću i otesa sedam stubova; pokla stoku svoju rastvori vino svoje, i postavi sto svoj. Posla devojke svoje, te zovne svrh visina gradskijeh: Ko je lud, neka se uvrati ovamo. I bezumnima veli: Hodite, jedite hljeba mojega i pijte vino koje sam rastvorila. Slikar je tu alegoriju alegoriju pretvorio u niz živih scena: naslikano je sedam stubova mudrosti, devojke koje pozivaju na gozbu i na kraju sam simposion na kome se gosti časte.

slika dečani
jedna od fresaka u manastiru

Za ovaj manastir je vezana i sudbina jednog od najnesrećnijih vladara u istoriji Srbije, Stefana Dečanskog.

Danas, ovaj manastir predstavlja utočište i nadu svim Srbima koji žive na Kosovu. Iako je uvršten u listu svetske kulturne baštine, ovaj manastir se nalazi pod stalnom pretnjom albanskih ekstremista na Kosovu.

dečani
Manastir čuvaju pripadnici snaga Kfora

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *